Nasihat Abah Anom Suryalaya

papatah tinu jadi akibaong…tong leutik hate di sebut baong da kocap baong aki teu ilahar jeung batur baong …sing inget, Teu meunang gugur samemeh tempur, Teu meunang perlaya samemeh perang. Indit ka medan jerit ulah dengki, lumampah ka medan dadalaga ulah dendam, lumaku ka medan tempur ulah ujub Taat sumembah kanu janten rama, sumujud tumut …

Nasihat Abah Anom Suryalaya Selengkapnya »